Obiective

Fundaţia CERAMART s-a constituit, ca personalitate juridică româna, nonprofit, independentă, la 11 noiembrie 1998, având drept membri fondatori pe profesorii departamentului Ceramică–Sticlă a Universităţii de Artă şi Design din Cluj.

Obiectivele fundaţiei CERAMART, conform articolului 8 din Statut sunt următoarele:

  1. Monitorizarea tuturor manifestărilor din domeniu, din ţară şi străinătate – expoziţii, workshop-uri, simpozioane, rezidenţe de artist, conferinţe, publicaţii de specialitate.
  2. Mediatizarea cercetărilor avansate din punct de vedere al inovaţiei în plan artistic, experimental şi tehnic. În acest context se are în vedere şi promovarea artiştilor profesionişti din România ce activează în domeniul ceramicii.
  3. Promovarea formelor de cooperare cu entităţi culturale cu scopuri similare – fundaţii, muzee de ceramică, asociaţii de artişti profesionişti, departamente de învăţământ superior în ceramică – precum şi cu persoane fizice, artişti, critici de artă, oameni de cultură din ţară şi străinătate.
  4. Iniţierea unor legături de colaborare cu unităţi industriale şi centre de cercetare tehnologică din ţară şi străinătate, în vederea actualizării permanente a informaţiilor privind materialele şi echipamentele ceramice.
  5. Întreţinerea contactelor cu muzeele etnografice din ţară şi nu numai, în vederea cunoaşterii şi valorificării în planul creaţiei artistice a tezaurului ceramicii tradiţionale din România.
  6. Dezvoltarea unor programe de ”Agora-art”, în care ceramica poate interveni în modelarea estetică a ambientului natural şi arhitectural.
  7. Organizarea de expoziţii, workshop-uri, simpozioane cu componenţă naţională şi internaţională
  8. Organizarea de stagii scurte de iniţiere şi practică profesională pentru creaţie de obiect ceramic şi restaurare – arheologică şi artistică, în colaborare cu muzeele de istorie cu patrimoniu ceramic, din România .