Despre noi

Premisa fundamentală a programului de studii şi cercetări avansate în ceramică, a fundaţiei CERAMART este întemeiată pe ideea că Arta ceramicii contemporane reprezintă un teritoriu dinamic şi continuu emergent de producţie şi inovaţie artistică, legitimat prin interacţiunea critică cu schimbările profunde – socio-economice, politice, tehnico-ştiinţifice – care determină cultura vizuală.

Receptivă la orice deplasare de ”canon artistic” în Agora globală a artelor, ceramica evoluează actualmente spre o strategie integratoare, interdisciplinară atât prin omologarea de concepte, simbioze estetice şi forme de expresivitate specifice altor câmpuri de manifestare artistică, dar mai ales printr-o fenomenologie experimentală intrinsecă domeniului, în care îşi găsesc locul tipologii proprii şi mixaje alchimice de unicitate expresivă.

Acest amplu panou referenţial de tendinţe exersate în ceramica artistică actuală a determinat însăşi raţiunea de a fi a fundaţiei CERAMART a cărei filozofie se întemeiază atât pe necesitatea constituirii unui cadru de cuprindere epistemică a culturii domeniului şi a mediatizării ei, cât şi a unui amplu program de studiu experiment şi cercetare aplicată.